PROFESORI UNIVERZITETA PIM NA KONFERENCIJI ICCBIKG 2023

Izlaganje na 2. Međunarodnoj konferenciji za hemiju i bioinformatiku (ICCBIKG 2023) u Kragujevcu

Naše kolege, doc. dr Dejan Kojićdoc. dr Nevena Vukić i MA Darjana Sredić trenutno prisustvuju 2. Međunarodnoj konferenciji za hemiju i bioinformatiku (ICCBIKG 2023) koju organizuje Institut za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu. Konferencija se održava u Kragujevcu od 28-29. septembra 2023. godine.

Na konferenciji će, kolege Dejan Kojić i Nevena Vukić sa Tehničkog fakulteta Univerziteta PIM, izlagati rad „Uticaj različitih plastifikatora na mehanička svojstva aktivnih jestivih dvoslojnih filmova“ koji su pisali zajedno sa kolegicama Tamarom Erceg, Oljom Šovljanski, Anom Tomić, Senkom Popović i Vesnom Teofilovićem.

Ciljevi konferencije su razmjena znanja i iskustava, uspostavljanje međunarodne saradnje između istraživača, kao i saradnje sa mladim istraživačima – doktoranatima.

ICCBIKG 2023, Deajn Kojić, Darjana Sredić, Nevena Vukić

Leave a Reply