FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Na Univerzitetu PIM imate mogućnost upisa prvog ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Sestrinstvo u trajanju od četiri godine. (240 ECTS)

SESTRINSTVO

Ukoliko želite da svoje potencijale iskoristite u jednom od najhumanijih poziva – poziva zdravstvene njege bolesnika i starih lica, za Vas je naš Fakultet zdravstvenih nauka, koji kroz svoj studijski program Sestrinstvo, obrazuje buduće medicinske radnike za rad i brigu o pacijenatima sa različitim dijagnozama, učeći i savladavajući osnove medicine i medicinske terminologije, komunikaciju i medicinsku etiku, spajajući teorijska znanja sa praktičnim radom u bolničkom centru.

Ako su Vaše osobine, prije svega, humanost, empatija, dobrota i ljubav prema čovjeku, Fakultet zdravstvenih nauka je pravi izbor za Vas!