NAUČNI RAD: RAZVOJ I PRIMJENA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE U BUDUĆNOSTI

Profesori Univerziteta PIM, dr Nikola Vojvodić, dr Mladen Ivić i dr Željko Grublješić izložili rad „Razvoj i primjena vještačke inteligencije u budućnosti“ na II Naučnom skupu “Balkan na Jahorini 2023“

Naši profesori, dr Nikola Vojvodić, dr Mladen Ivić i dr Željko Grublješić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM, prisustvovali su II Naučnom skupu „Balkan na Jahorini 2023“, organizatora Visoke škole za uslužni biznis Sokolac.

Tema ovogodišnjeg skupa je „Razvojne perspektive Zapadnog Balkana u XXI vijeku“ s ciljem boljeg razumijevanja i pokretanja aktivnosti tržišne identifikacije proizvoda sa ovog podneblja.

U uvodu naučnog skupa održana su plenarna predavanja posvećena brendiranju proizvoda sa geografskim porijeklom uz učešće istaknutih predavača iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Cilj konferencije je, a a učešće u ovom naučnom skupu je uzelo ukupno 64 autora i koautora.

Naše kolege, profesori, su izložili naučni rad  na temu „Razvoj i primjena vještačke inteligencije u budućnosti“.

Profesori Univerziteta PIM, dr Nikola Vojvodić, dr Mladen Ivić i dr Željko Grublješić izložili rad Razvoj i primjena vještačke inteligencije u budućnosti na II Naučnom skupu "Balkan na Jahorini 2023“

Leave a Reply