UNIVERZITET PIM POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA UNIVERZITETOM U DEBRECINU U MAĐARSKOJ

Univerzitet u Debrecinu star je više od četiri stotine pedeset godina, najstarija je visokoškolska ustanova u Mađarskoj i jedan od najvećih obrazovnih centara u zemlji, koji ima izuzetne obrazovne, istraživačke…

Continue ReadingUNIVERZITET PIM POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA UNIVERZITETOM U DEBRECINU U MAĐARSKOJ

PREDSTAVLJANJE SMJERNICA ZA POSTUPANJE BEZBJEDNOSNIH INSTITUCIJA

SMJERNICE ZA POSTUPANJE BEZBJEDNOSNIH INSTITUCIJA U SKLADU SA OBEZBJEĐENJEM ZAŠTITE PRAVA NA SLOBODU MIŠLJENJA I IZRAŽAVANJA, PRAVA NA SLOBODU MIRNOG OKUPLJANJA I PRAVA NA SLOBODU KRETANJA Set od pet smјernica…

Continue ReadingPREDSTAVLJANJE SMJERNICA ZA POSTUPANJE BEZBJEDNOSNIH INSTITUCIJA