Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM izvodi se studijski program Pravo na tri ciklusa studija. (240 ECTS, 300 ECTS, 480 ECTS)

PRAVO

Vrijeme u kojem se nalazimo je veoma teško i zahtijeva od nas da budemo izrazito odgovorni i donosimo prave odluke kada je naš budući poziv u pitanju.

Uz dobro organizovanu teorijsku i praktičnu nastavu koja se realizuje u brojnim pravnim institucijama i organima imate priliku da steknete znanja i vještine koje će vam omogućiti savremen vid obrazovanja i mogućnost da iskoristite Vaše potencijale i dokažete se u naučnoj oblasti prava, koja je od presudne važnosti za svaku društvenu zajednicu.

Nakon završetka Pravnog fakulteta postoji širok spektar zanimanja kojima biste se mogli baviti.

Vaša karijera se može ostvariti u advokatskoj praksi, notarijatu, pravobranilastvu, pravnim poslovima u finansijskom sektoru, kao i svim drugim privrednim i poslovnim aktivnostima i mnogim drugim oblastima.

Iskoristite svoj potencijal i gradite uspješnu karijeru sa Univerzitetom PIM!

OGLASNA TABLA

UNIVERZITET UPS I UNIVERZITET PIM POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098

UNIVERZITET UPS I UNIVERZITET PIM POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI


Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098

Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098
Univerzitet za poslovne studije i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment iz Banje Luke potpisali sporazum o saradnji Danas, 22.5.2023.…

Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098
ERAZMUS+ PREDAVANJA: INKLUZIVNA NASTAVA ETNIČKIH MANJINA

Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098

ERAZMUS+ PREDAVANJA: INKLUZIVNA NASTAVA ETNIČKIH MANJINA


Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098

Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098
Predavanje prof. Silvije Abad Merino sa Fakulteta za obrazovanje Univerziteta u Korodbi (Španija): Inkluzivna nastava etničkih manjina – romska djeca…

Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098
ODRŽANO PREDAVANJE "ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE"

Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098

ODRŽANO PREDAVANJE "ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE"


Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098

Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098
Prof. Frančis Popesku održao predavanje “Zaštita životne sredine. Primijenjene tehnike analize kvaliteta površinskih voda Dunava i Save” Prof. Frančis Popesku…

Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098
PROGRAM STIPENDIJA ICETEX 2023-02

Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098

PROGRAM STIPENDIJA ICETEX 2023-02


Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098

Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098
Kolumbijski program stipendija za strance ICETEX 2023-02, Republika Kolumbija Poštovani studenti, Ambasada Republike Kolumbije u Budimpešti informisala je Ministarstvo civilnih…

Notice: Array to string conversion in /home/u877466110/domains/univerzitetpim-brcko.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 1098