PROFESORICA MIHAELA POPA IZ RUMUNIJE U POSJETI UNIVERZITETU PIM

Profesorica Mihaela Popa sa Tehničkog fakulteta u Hunedoari, Politehnički univerzitet Temišvar, Rumunija, posjetila je danas, 22.11.2021. godine, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Ispred Univerziteta PIM, profesoricu Popu dočekali su prorektor za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju na Univerzitetu PIM, doc. dr Dejan Kojić, sekretar Univerziteta, Igor Šabić i rukovodilac Centra za dizajn, doc. dr Ljubica Janjetović.

Posjeta profesorice Pope Univerzitetu PIM, Banja Luka, realizuje se u okviru Erazmus+ programa i međunarodne saradnje i razmjene studenata i nastavnog osoblja između Univerziteta PIM i Politehničkog univerziteta iz Temišvara sa kojim Univerzitet PIM sarađuje već duži niz godina.

Tokom sastanka, prisutni su razgovarali o budućim planovima za razmjenu nastavnika i studenata i Erazmus programu, razgovaralo se o obrazovanju i obrazovnim sistemima u obje zemlje, online nastavi, pandemiji i njenom uticaju na proces obrazovanja, o studijskim programima, razmijenjena su nastavna iskustva i ideje.

Napravljeni su i planovi i dogovor o predavanjima koja će profesorica Popa držati studentima Univerziteta PIM u narednim danima. Tema njenog predavanja je „Metodički aspekti i didaktičke strategije za lični razvoj i samospoznaju učenika“. Profesorica će prezentovati način na koji studenti mogu implementirati ove koncepte u uobičajenu praksu u svom svakodnevnom životu, tj. u životu budućih stručnjaka na tržištu rada. Cilj njenog predavanja, kako ona to navodi, je „da svaka osoba u svojoj formaciji ima priliku da stupi u kontakt sa ovim univerzumom u bilo kojoj životnoj dobi i da počne živjeti svoj život svjesnije i usklađenije sa samim sobom“.

Leave a Reply