Adresa

Ilićka bb, Brčko Distrikt

Kontakt osoba:
đuka mitrović

Tel: 049-206-166
Mob: 065-760-444
djuka.mitrovic@univerzitetpim.com

Contact us

info.brcko@univerzitetpim.com

Žiro račun Univerziteta 
Komercijalna banka a.d. Banja Luka: 571-010-00002921-31