Izdavačka djelatnost Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment

R.br    Naziv knjige      Autor Izdavac i mjesto
1 Menadžment                              Božidar Stavrić FPIM Banjaluka, Banja Luka, 2005.
2 Socijalna psihologija Dragoljub Krneta FPIM Banjaluka, Banja Luka, 2005.
3 Kultura etika i vođenje organizacije Ostoja Đukić FPIM Banjaluka, Banja Luka, 2006.
4 Preduzetnički menadžment Božidar Stavrić FPIM Banjaluka, Banja Luka, 2006.
5 Upravljačko računovodstvo Gordana Vukelić FPIM Banjaluka, Banja Luka, 2006.
6 Menadžment ljudskih resursa Živka Pržulj FPIM Banjaluka, Banja Luka, 2006.
7 Menadžment javne uprave Duško Radosavljević FPIM Banjaluka, Banja Luka, 2006.
8 Međunarodni marketing              Milica Kostić FPIM Banjaluka, Banja Luka, 2007.
9 Finansijski instrumenti i menadžment finansijskih rizika       Jožko Peterlin, Marijana Mladenović UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2007.
10 Politički marketing Najil Kurtić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
11 Ekonomska diplomatija BiH Ilija J. Džombić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
12 Istraživanje marketinga Boris Tihi, Biljana Rađenović UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
13 Dizajn, ekonomski, društveni i politički aspekti oblikovanja Besim Spahić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
14 Modeli preduzetničkog organizovanja, stanje i tendencije Rajko Macura UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
15 Organizaciono ponašanje Mirjana Franceško, Biljana Mirković UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
16 Ekonomska isključenost građana Rajko Macura UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2008.
17 Uvod u ekonomiju David Đ. Dašić, Ilija J. Džombić, Željko Kovačević UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2009.
18 Carinski sistem Zoran Tegeltija UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2009.
19 Ekonomski aspekti proizvodnih kapaciteta Šefik Smlatić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2009.
20 Ekonomski odnosi BiH sa inostranstvom Ilija Džombić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2010.
21 Uvod u poslovne finansije Marijana Žiravac Mladenović UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2011.
22 Teorija poslovne ekonomije Š.Smlatić, B.Stavrić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2011.
23 Pravna priroda Brčko distrikta deceniju poslije – uporedni prikaz Milan Blagojević Službeni glasnik – UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2011.
24 Menadžment kvalitete poslovnih sistema Šefik Mustedanagić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2011.
25 Marketing neprofitnih organizacija Branislav Mitić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2012.
26 Međunarodno bankarstvo Milorad Pušara UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2012.
27 Islamski konstitucionalizam Milan Blagojević UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2012.
28 28. Princip marketing logistike Branislav Mitić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2012.
29 Računovodstvo Radovan Spremo UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2013.
30 Psihopatološki aspekti izbjeglištva Radomir Čolaković UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
31 Sociologija Snežana Pantelić Vujanić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
32 Privredni razvoj BiH u uslovima globalizacije Mladen Ivić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
33 Upravljanje informacijama T. Latinović, L. Roljić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
34 Politički menadžment Nikola Vojvodić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
35 Odlučivanje i poslovna inteligencija Mladen Milić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
36 Ustavnost i zakonitost u upravnom sporu u Republici Srpskoj Milan Blagojević UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
37 Praktikum za upravni spor Milan Blagojević UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
38 Industrijski marketing Milorad Đukić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2014.
39 Neću da ćutim Jovan Vukoja UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2015.
40 Marketing u elektronskom poslovanju Branislav Mitić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2015.
41 Osnove mašinstva V. Vuković, M. Vuković, I. Knežević, M. Bojanić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2015.
42 Marketing u osiguranju Nikola Vojvodić, Boro Vojvodić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2016.
43 Zbirka zadataka iz elektrotehnike i elektronike Tihomir Latinović, Mehmed Arnautović, Savo Kalabić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2016.
44 Makroekonomija i globalni izazovi Mladen Ivić, Branislav Mitić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2016.
45 Metodologija i tehnologija izrade naucnih radova Živoslav Adamović, Mladen Ivić, Veljko Vuković UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2017.
46 Poltronizam u teoriji i praksi Željko Todorović UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2017.
47 Inovacije u radu psihološko pedagoske službe Dr Radomir Čolaković, psiholog Milos Panić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2017.
48 Ponašanje potrošača Dr Mladen Milić UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2018.
49 Upravljanje poslovanjem preduzeća Dr Božidar Stavrić, Dr Radovan Spremo UPIM Banjaluka, Banja Luka, 2019.