PROF. DR MARIJA BLAGOJEVIĆ SA TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU PLENARNI PREDAVAČ NA STED 2024

Primjena vještačkih neuronskih mreža u različitim oblastima stvaralaštva: pregled istraživanja//Application of Artificial Neural Networks Across Various Domains of Creativity: A Research Overview Marija Blagojević je redovni profesor na Fakultetu tehničkih…

Continue ReadingPROF. DR MARIJA BLAGOJEVIĆ SA TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU PLENARNI PREDAVAČ NA STED 2024