Upoznajte se sa psihološkom naukom, naučite osnovne principe psihičkog razvoja i načine kognitivnog funkcionisanja, te razumjevanje ponašanja pojedinca i grupa, ovladajte osnovnim metodološkim postupcima u psihološkim istraživanjima i statističkim metodama.

Oglasna Tabla

Raspored Ispita – Filozofski fakultet – I godina Junski Rok

Više