NASTAVLJAMO SA MEĐUNARODNOM SARADNJOM I ERASMUS+ PROJEKTOM “DOBRE ETIČKE PRAKSE U POSLOVANJU”, 10–15.10.2021.

U OKVIRU ERASMUS+ PROJEKTA, PROFESORI UNIVERZITETA ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA ODRŽALI PREDAVANJA NA TEMU “DOBRE ETIČKE PRAKSE U POSLOVANJU” STUDENTIMA VIŠE EKONOMSKE ŠKOLE U CELJU

U okviru Erasmus+ projekta “Dobre etičke prakse u poslovanju” kog Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka realizuje sa Višom ekonomskom školom iz Celja, Slovenija, profesori Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, trenutno gostuju na Višoj ekonomskoj školi u Celju.

Dana 12.10.2021. godine, profesori Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, održali su predavanja redovnim studentima prve i druge godine studijskih programa Ekonomija i Organizator društvenih mreža koji se izvode na Višoj ekonomskoj školi u Celju.

Prof dr. Ostoja Barašin držao je predavanje na temu „Poslovna etika – izazov savremenog poslovanja“, a prof. dr Nikola Vojvodić je sa studentima razgovarao na temu „Poslovna etika u marketingu“.

Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, doc. dr Dejan Kojić, predstavio je studentima Univerzitet, način rada, studijske programe koji se izvode na Univerzitetu, kao i okruženje u kome Univerzitet posluje.

Ova posjeta ujedno označava nastavak dobre saradnje na međunarodnom nivou koju Univerzitet PIM realizuje već nekoliko godina unazad sa visokoobrazovnim ustanovama iz regiona i Evrope.

Više o Erasmus+ programu i međunarodnoj saradnji Univerziteta PIM pogledajte na stranici Međunarodna saradnja na našem sajtu

Leave a Reply