PRVI DOKTORI NAUKA SA NAŠEG UNIVERZITETA

ODBRANJENE DVIJE DOKTORSKE TEZE NA STUDIJSKOM PROGRAMU PSIHOLOGIJA

Naše koleginice, dr Danijela Jokanović i dr Darjana Sredić sa studijskog programa Psihologija Filozofskog fakulteta, odbranile su 11.3.2024. svoje doktorske teze i postale doktori psiholoških nauka.

Ovo je jedan od najvažnijih trenutaka u istoriji Univerziteta. Ponosni smo na naš Filozofski fakultet i studijski program Psihologiju.

Dr Jokanović istraživala je “Relacije između personalnih faktora i odgovornog organizacijskog ponašanja”, uz mentorstvo prof. dr Nermina Mulaosmanovića, dok je dr Sredić istraživala “Povezanost osobina ličnosti i seksualnog ponašanja žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini”, pod mentorstvom doc. dr Mitre Mirković Hajdukov.

Čestitamo na zasluženom uspjehu!

Zahvaljujemo uvaženim profesorima, članovima komisije:

🎓Prof. dr Nermin Mulaosmanović

🎓Prof. dr Snežana Samardžić

🎓Doc. dr Mitra Mirković Hajdukov

🎓Prof. dr Elvir Ibeljić

Leave a Reply