ODRŽAN “ČAS BEZBJEDNOSTI I KRIMINALISTIKE”

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta PIM u Brčko distriktu održan “ČAS BEZBJEDNOSTI I KRIMINALISTIKE”

Dana 20. aprila 2022. godine, na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Brčko distriktu održan je “Čas bezbjednosti i kriminalistike”.

Gosti događaja i stručni govornici bili su:

1. Dr Mile Matijević, profesor Kriminalistike na Fakultetu bezbjednosnih nauka na Univerzitetu PIM, koji je prisutnima govorio na temu “Savremena kriminalistika u funkciji suzbijanja kriminaliteta”;

2. Dane Branković, magistar grafičke tehnologije, direktor Centra za vještačenje dokumenata Banja Luka je predstavio temu “Forenzička vještačenja rukopisa” i

3. Nenad Šipka, specijalista strukovnih studija – Forenzika, master pravnik, direktor Centra za forenzička istraživanja Novi Sad, koji je na istinskim primjerima objasnio forenzičku rekonstrukciju događaja, savremene metode, alate i softvere za 3D rekonstrukcije zločina.

Nakon što su govornici izložili svoje prezentacije, prisutni su mogli da pogledaju izložbu bezbjednosno-kriminalističke literature.

Leave a Reply