SUSRET PREDSTAVNIKA PRIVATNIH VŠU IZ RS NA UNIVERZITETU PIM U BANJALUCI

Glavne teme sastanka: aktuelna situacija u visokom obrazovanju i formiranje udruženja privatnih visokoškolskih ustanova

Predstavnici vodećih privatnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srpske okupili su se 23. aprila 2024. godine na Univerzitetu PIM u Banjaluci kako bi razgovarali o aktuelnoj situaciji u visokom obrazovanju Republike Srpske.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Banjaluka Koledža, Nezavisnog univerziteta Banjaluka, Univerziteta za poslovne studije Banjaluka, Visoke tehničke škole Doboj, Visoke škole za uslužni biznis Sokolac, Univerziteta Sinergija Bijeljina, Univerziteta Bijeljina i naravno, Univerziteta PIM. Podrška je stigla i od drugih privatnih visokoškolskih ustanova čiji su predstavnici bili opravdano odsutni sa sastanka.

Glavna tema sastanka bila je aktuelna situacija u visokom obrazovanju Republike Srpske, sa posebnim osvrtom na funkcionisanje privatnih visokoškolskih ustanova. Raspravljano je o izazovima, mogućnostima i perspektivama ovog sektora, kao i o tome kako unaprijediti kvalitet obrazovanja i usluge koje pružaju ove institucije.

U zaključcima sastanka istaknuta je potreba za formiranjem udruženja privatnih visokoškolskih ustanova Republike Srpske. Cilj udruženja bio bi da se kroz zajednički nastup i saradnju, obezbijedi efikasnija komunikacija i saradnja sa svim relevantnim institucijama visokog obrazovanja Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ovo udruženje bi omogućilo bolju koordinaciju, razmjenu iskustava i zajedničko predstavljanje interesa privatnih visokoškolskih ustanova pred institucijama, ali i široj javnosti.

Ovaj sastanak predstavlja korak ka jačanju saradnje među privatnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, kao i prepoznavanju značaja zajedničkog djelovanja u oblasti visokog obrazovanja.

S nestrpljenjem očekujemo nastavak ovih inicijativa i radujemo se budućim zajedničkim projektima i saradnjama koje će doprinijeti razvoju visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.

Leave a Reply