POSJETA FAKULTETU ZA INŽENJERING U HUNEDOARI – ERAZMUS RAZMJENA NASTAVNOG OSOBLJA

U periodu od 21. do 25. marta 2022, naši nastavnici učestvovali su u Erazmus razmjeni sa Fakultetom za inženjering u Hunedoari

Doc. dr Dejan Kojić, prorektor za naučno-istraživački rad, ma Darjana Sredić, saradnik u Centru za međunarodnu razmjenu i doc. dr Ljubica Janjetović, nastavnik na Tehničkom fakultetu Univerziteta PIM, boravili su na Fakultetu za inženjering u Hunedoari u periodu od 21. do 25. marta 2022. godine u sklopu Erazmus razmjene, u teaching i training programu.

Tokom pet dana boravka, naši nastavnici su imali niz aktivnosti u sklopu kulturno-obrazovne razmjene: obišli su univerzitetski kampus u Hunedoari, koji uključuje studentski dom, učioničke prostorije, laboratorije, amfiteatre, dekanat, sportske sale i slično, razgovarali su sa nastavnicima, dekanom i prodekanom fakulteta, te studentima i drugim osobljem.

Razgovorima su prisustvovali dekan Fakulteta za inženjering u Hunedoari, dr ing. Gelu-Ovidiu Tirian, sa prodekanom dr ing. Sorin-Aurel Ratiu, te profesorima dr ec Marijusom Beneom, prof. Laurom Beneom, prof. Mihaelom Popom i prof. dr ing. Anom Virginiom Socialici.

Doc. dr Ljubica Janjetović, održala je predavanje studentima treće godine studijskog programa za informatičke nauke na temu „Umjetnost, komunikacija i digitalne tehnologije“, a koleginica Darjana Sredić prezentovala je Univerzitet, naše fakultete, odjeljenja i studijske programe studentima iz Hunedoare.

Osim toga, naši nastavnici su iskoristili priliku da se sastanu i razgovaraju sa nastavnim osobljem sa Mašinskog fakulteta Politehničkog univerziteta iz Temišvara (dr Luiza Dungan, dr Francisc Popescu i dr Adrian Cioabla) i dogovore novu razmjenu nastavnog osoblja u kojoj će nastavnici iz Temišvara posjetiti Tehnički fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci.

Razgovaralo se i o novoj posjeti nastavnika sa Univerziteta PIM Fakultetu u Hunedoari koja je planirana i dogovorena za maj 2022.

Pored obrazovnih aktivnosti, naši nastavnici su posetili niz kulturnih ustanova, muzeje i druga kulturno i istorijski značajna mjesta u Hunedoari, Devi i gradu Sibiju, te se upoznali sa kulturom i istorijom Rumunije.

Rezultati posjete su bili analiza dosadašnje Erazmus saradnje, nastavak saradnje, razmjena informacija i poticanje učešća u zajedničkim naučno-istraživačkim projektima i konferencijama (poziv nastavnom osoblju Fakulteta u Hunedoari za učešće u STED konferenciji Univerziteta PIM, poziv studentima Univerziteta PIM za učešće u Naučnom simpozijumu za studente u Hunedoari i slično). Nakon povratka u Banjaluku, naši nastavnici su informisali ostale nastavnike i druge zaposlene o posjeti i prenijeli iskustva stečena tokom posjete. Tokom boravka naših nastavnika u Hunedoari, sve aktivnosti, posjete i razgovori, dokumentovani su i objavljeni na društvenim mrežama Univerziteta PIM, te su studenti i zaposleni na Univerzitetu, kao i cjelokupna javnost, mogli pratiti tok posjete.

Leave a Reply