PROF. LIVIA SEDMINA ODRŽALA PREDAVANJE NA TEMU “ENGLISH FOR ACADEMIC SUPERHEROES”

dr Livia Sedmina sa Visoke tehničke škole u Subotici održala predavanje studentima Univerzitea PIM na temu „English for Academic Superheroes“

Dana 21. aprila 2022. godine, profesorica Livia Sedmina sa Visoke tehničke škole u Subotici održala je predavanje studentima Univerziteta PIM na temu „English for Academic Superheroes“. Njeno gostovanje u Banjaluci je dio projekta Erazmus razmjene nastavnog osoblja između Univerziteta PIM i Visoke tehničke škole iz Subotice.

Prof. Sedmina je studentima predstavila načine za dobru javnu prezentaciju, izradu dobre biografije i CV-a na engleskom, te govorila o osnovama dobrog akademskog pisanja.

Livia Sedmina je doktorirala Američke studije 2015. godine na Univerzitetu Eötvös Loránd u  Budimpešti.  Trenutno predaje tehnički engleski jezik na Visokoj tehničkoj školi u Subotici, radi kao koordinator za međunarodnu saradnju i kao Erazmus koordinator.

Osim toga bavi se prevođenjem, lektorisanjem i organizacijom konferencija. Naročito je zainteresovana za irsku istoriju, a posebno američko-irsku istoriju 19. vijeka. Govori mađarski, engleski, njemački i srpski jezik i voli da putuje.

Predavala je engleski za inženjere i irsku kulturu i istoriju tokom gostovanja na univerzitetima u Belfastu, Bostonu, Gracu i Budimpešti.

Tokom predavanja, prof. Sedmina predstavila je studentima i zaposlenim sa Univerziteta PIM grad Suboticu, bitne ličnosti koje potiču iz Subotice i važna arhitektonsko-istorijska obilježja ovog grada, međunarodne projekte u kojima je učestvovala Visoka tehnička škola i međunarodnu SISY (Symposium on Intelligent Systems and Informatics) konferenciju u čijoj organizaciji učestvuju kao koorganizatori.

Njeno predavanje možete pogledati ovdje, kao i prezentaciju.

Leave a Reply