OBILJEŽEN 15. MART MEĐUNARODNI DAN PRAVA POTROŠAČA NA UNIVERZITETU PIM

Međunarodni dan prava potrošača: Sara Radanović i Dušan Srdić gosti Univerziteta PIM

U cilju širenja svijesti i edukacije studenata o značaju zaštite potrošača, a povodom 15. marta, Međunarodnog dana zaštite prava potrošača, Ekonomski fakultet Univerziteta PIM organizovao je predavanje na temu „Zaštita potrošača u Republici Srpskoj.“

Pod ovim pojmom podrazumijeva se Zakon koji uređuje odnose između potrošača, proizvođača i trgovaca na teritoriji jedne države.

Gosti i predavači bili su Sara Radanović – viši stručni saradnik za edukaciju i saradnju u oblasti zaštite potrošača u Odsjeku za zaštitu potrošača u resoru trgovine u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske; kao i Dušan Srdić – predstavnik Udruženja za zaštitu potrošača “Reakcija” Banja Luka.

Kroz zanimljiv teorijski i praktičan prikaz, naši gosti osvrnuli su se na sve prednosti Zakona o zaštiti potrošača i ukazali na najčešće greške koje se javljaju prilikom kupovine robe ili korištenja usluga.

Ovim predavanjem i edukacijom, Univerzitet PIM skrenuo je pažnju i motivisao svoje studente da vode računa, ali i da ovladaju mehanizmima zaštite svojih prava kao kupaca.

Leave a Reply