UNIVERZITET PIM I U 2020. GODINI NIZAO USPJEHE

Univerzitet PIM je i u 2020. godini nastavio sa uspjesima, ali i sprovođenjem postavljenih strateških ciljeva razvoja i uvođenja novih i modernih studijskih programa potrebnih na tržištu rada, doprinoseći obrazovanju mladih i kvalitetnih stručnjaka koji će biti osposobljeni da svojim znanjem i radom podstiču dalji razvoj društva u skladu sa savremenim trendovima održivog razvoja.

Retrospektiva urađenog u 2020. godini na našem Univerzitetu PIM:

1. LICENCIRANO JE ODJELJENJE UNIVERZITETA PIM U BRČKO DISTRIKTU BIH

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka dobio je dozvolu za rad i licencirao Odjeljenja Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko Distriktu BiH.

2. LICENCIRANA SU DVA NOVA FAKULTETA

Licenciranjem Odjeljenja Univerziteta PIM U Brčko Distriktu BiH licencirana i dva nova fakulteta: Fakultet bezbjednosnih nauka i Fakultet zdravstvenih nauka.

3. LICENCIRAN III CIKLUS STUDIJA

Licenciranjem Odjeljenja Univerziteta PIM u Brčko Distriktu BiH licenciran je i III ciklus studija na četiri fakulteta: Ekonomskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Filozofskom fakultetu i Fakultetu računarskih nauka.

4. LICENCIRAN STUDIJSKI PROGRAM DIGITALNA EKONOMIJA

U okviru Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM licenciran je studijski program Digitalna ekonomija, kao prvi studijski program u regionu ovog tipa.

5. LICENCIRAN STUDIJSKI PROGRAM RAČUNARSKE NAUKE FAKULTETA RAČUNARSKIH NAUKA U ODJELJENJU UNIVERZITETA PIM U ISTOČNOM SARAJEVU – LUKAVICA

Rješenjem Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske od 20. 11. 2020. godine izvršeno je licenciranje studijskog programa Računarske nauke – 240 ECTS bodova u Odjeljenju Fakulteta računarskih nauka u Studijskom centru Lukavica – Istočno Sarajevo.

6. NAUČNA KONFERENCIJA STED KATEGORISANA KAO MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP PRVE KATEGORIJE

Naučna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju ― STED (International Conference on Social and Technological Development) koju organizuje Univerziteta PIM klasifikovana je od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS kao međunarodna konferencija prve kategorije.

7. UNIVERZITETU PIM ODOBRENA ČETIRI NOVA ERASMUS+ PROJEKTA sa visokoškolskim ustanovama iz Španije, Slovačke, Slovenije.

8. Izdavački centar Unverziteta PIM izdao je 6 univerzitetskih udžbenika.

9. Održana je IX Međunarodna naučna konferencija STED 2020. sa učešćem 130 autora iz 10 država.

10. Izdat je zbornik radova IX Međunarodne naučne konferencije STED 2020.

11. STED JOURNAL je objavio dva redovna redovna broja.

12. ZAPOČET JE PROGRAM DODATNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA STUDENATA UNIVERZITETA PIM

Studentima našeg Univerziteta će u akademskoj 2020/21. god. biti organizovano najmanje 15 stručnih obuka i radionica iz 5 različitih oblasti.

U decembru 2020. godine održane su dvije edukacije u Banjaluci i Trebinju.

Leave a Reply