Univerzitet pIM - Brčko

WEB STRANICA U IZRADI

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Sted Journal

Sted Journla - Journal of Social and Technological develoment, u izdanju Univerziteta PIM, izlazi dva puta godišnje.

Akademski kalendar

Rasporedi.

Akreditacije

Univerzitet je akreditovana viskoškolska ustanova.

vodič za upis

Detaljan vodič kroz proceduru upisa na univerzitet.

FAKULTETI

Univerzitet u svom sastavu ima 6 fakulteta sa ukupno 10 studjskih programa. Izaberite svoj poziv i studirajte na PIM Univerzitetu.

često postavljena pitanja

Završetkom jednog od četverogodišnjih akademskih studija prvog ciklusa studenti mogu steći zvanje diplomirani ekonomista sa naznakom studijskog programa, diplomirani psiholog, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer računarstva i informatike, diplomirani inženjer grafike i dizajna. Pored zvanja koja se stiču završetkom četvorogodišnjih akademskih studija prvog ciklusa, studenti mogu steći i zvanje diplomiranog andragoga na trogodišnjem akademskom studiju prvog ciklusa.

Po završetku studija prvog ciklusa, student može da nastavi obrazo-vanje na jednogodišnjim studijama drugog ciklusa ili dvogodišnjem studiju drugog ciklusa studijskog programa Andragogija. Nakon završetka studija drugog ciklusa stiče se zvanje master ekonomije, master psihologije, master prava, master računarstva i informatike, master andragogije.

Studenti na PIM univerzitetu mogu da upišu jedan od devet studijskih programa i to:

Studijski programi na Ekonomskom fakultetu:

  • Ekonomska diplomatija
  • Finansije i bankarstvo
  • Marketing
  • Menadžment

Studijski program na Pravnom fakultetu:

  • Pravo

Studijski programi na Filozofskom fakultetu:

  • Psihologija
  • Andragogija

Studijski program na Tehničkom fakultetu:

  • Grafički inženjering i dizajn
  • Inženjering obnobljivih izvora i zelene energije

Studijski program na Fakultetu računarskih nauka:

  • Računarske nauke

Sa svih domaćih i inostranih visokoškolskih ustanova moguće je preći na odgovarajući studijski program PIM univerziteta bez polaganja prijemnog ispita. Položeni ispiti na drugoj visokoškolskoj ustanovi se priznaju ukoliko odgovaraju izabranom studijskom programu.

O potvrdi međunarodnog priznanja diplome PIM univerziteta svjedoče studenti koji su završili drugi ili treći ciklus studija na nekoj od inostranih visokoškolskih ustanova ili brojna zaposlenja koja su ostvarili u inostranstvu.

Mnogi studenti koji su završili prvi ili drugi ciklus akademskih studija na PIM univerzitetu svoje školovanje su nastavili na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu, gdje su sticali zvanje mastera ili doktora nauka. Par od tih institucija su: Irish National Framework of Qualifications (NFQ),  Univerzitet u Bratislavi, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu.

Close Menu