PROFESORICA MIHAELA POPA GOST NA UNIVERZITETU PIM, 22-26. NOVEMBRA 2021.

U okviru programa razmjene nastavnog osoblja Erazmus plus, profesorica Mihaela Popa sa Politehničkog univerziteta iz Temišvara iz Rumunije, držaće predavanja od 22. do 26. novembra 2021. na Univerzitetu PIM

Dragi studenti,

profesorica Mihaela Popa sa Politehničkog univerziteta iz Temišvara, Rumunija, Fakultet za inženjering, Hunedoara, držaće predavanja na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u periodu 22-26. novembra 2021. godine.

U uvodnom predavanju, profesorica Mihaela Popa će predstaviti rad Politehničkog univerziteta iz Temišvara, a zatim će sa studentima govoriti o prilagođavanju online nastavi.  

Takođe, u toku predavanja biće realizovana mini anketa sa studentima.

Profesorica Mihalea Popa je predavač na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru, uža specijalnost – Fizičko vaspitanje i sport, s bogatom naučno-istraživačkom djelatnošću koja ide u pravcu unaprjeđenja programa Fizičko vaspitanje i Komunikacija prilagođenih nivou studenata i socio-ekonomskim uslovima područja.

Politehnički univerzitet iz Temišvara je državni univerzitet, osnovan 11. novembra 1920. godine i trenutno je najveći tehnički univerzitet u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Tokom 2011. godine, Univerzitet je od strane Ministarstva prosvjete iz Rumunije, kvalifikovan kao univerzitet koji se bavi naprednim istraživanjem i obrazovanjem. Time je kategorisan kao jedan od dvanaest najboljih univerziteta u Rumuniji. Član je Rumunske alijanse tehničkih univerziteta (ARUT).

Politehnički univerzitet iz Temišvara je, takođe, priznat na nacionalnom i međunarodnom nivou. Univerzitet ima 10 fakulteta na kojima se obrazuje oko 13.500 studenata. U sastavu Univerziteta su i katedre, instituti i istraživački centri, laboratorije, biblioteke, hosteli, menze, sportski objekti i centri, tehničke i administrativne službe, izdavačka kuća i štamparija, kao i studentski medicinski centar. Na 25 odjeljenja Univerziteta radi blizu 700 nastavnika i oko 500 pomoćnog i administrativnog osoblja.

Akreditovan studij, koji se izvodi na sva tri ciklusa studija, usklađen je s Bolonjskim procesom, a stručan nastavni kadar, prostor i oprema obezbjeđuju moderan studij prilagođen tržištu rada i savremenim zahtjevima.

Politehnički univerzitet u Temišvaru ima bogatu saradnju sa mnogim univerzitetima u Evropi, SAD, Kanadi, Južnoj Americi i Aziji, što dokazuje preko 190 sporazuma o saradnji zaključenih direktno ili u okviru programa Evropske unije. Između, ostalog i sa Univerzitetom za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Podsjećamo, profesorica Mihaela Popa je već boravila na Univerzitetu PIM u okviru Erazmus+ programa u martu 2020. godine. Takođe, Univerzitet PIM i Politehnički univerzitet iz Temišvara ostvarili su tokom 2017. i 2018. godine, saradnju i studentsku mobilnost, u okviru koje su ova dva univerziteta razmijenili studente na period od jednog semestra.

Mihaela Popa, Erazmus+, Erasmus+, Rumunija, 2021

Predavanje koje će profesorica Popa održati od 22. do 26. novembra, je nastavak dobre saradnje dva univerziteta.

Leave a Reply