ERAZMUS+ PROGRAM: POZIV ZA RAZMJENU STUDENATA

KONKURS ZA RAZMJENU STUDENATA U OKVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

Konkurs za razmjenu studenata Univerziteta PIM sa sljedećim visokoškolskim ustanovama:
– Univerzitet Kordoba, Španija
– Visoka tehnička škola Subotica, Srbija

Više informacija o svakom pojedinom konkursu dostupno je klikom na naziv odgovarajuće institucije.


POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju
4. Prepis ocjena na engleski jezik
5. Motivaciono pismo
6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika prijemne institucije.


Napomena: Za pojedine prijemne institucije mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja kojic.d@hotmail.com

PRIJAVA:

Sva tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom poštom, na adresu: sredic50@gmail.com (sa napomenom: za Erazmus+, kreditna razmjena)

Rok za dostavljanje dokumentacije je 25.11.2021. godine.

Studenti se istovremeno mogu prijaviti za razmjenu na obje prijemne institucije uz jasno označene preferencije.

POSTUPAK ODABIRA:
1. Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.
2. Odobrene prijave će biti poslane partnerskoj visokoškolskoj instituciji kao nominacije.
3. Visokoškolska ustanova prijema odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Napomena: Zemlja ili prijemna institucija mogu zahtijevati dodatne potvrde o vakcinaciji ili testiranju, u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Erasmus+ konkurs

O visokoškolskim institucijama za razmjenu:

– Univerzitet Kordoba, Španija
– Visoka tehnička škola Subotica, Srbija

Leave a Reply