OBILJEŽEN SVJETSKI DAN ŠTEDNJE NA UNIVERZITETU PIM

Na Univerzitetu PIM obilježen Svjetski dan štednje 31.10.2022.

Danas je na Univerzitetu PIM obilježen Svjetski dan štednje. Događaj je otvorio prorektor za nastavu, prof. dr Mladen Ivić sa nekoliko riječi o istorijskom kontekstu i značaju Svetskog dana štednje. Nakon toga, prisutnima se obratio rektor Univerziteta, prof. dr Dragan Đuranović, koji je govorio o značaju i oblicima štednje koje svi možemo primijeniti. Rektor je, zatim, dao riječ gostima.

Publici se prvi obratio Srđan Šuput, direktor Agencije za bankarstvo RS, koji je izjavio da je bankarski sektor u RS „bankocentričan, tradicionalan, visoko likvidan, stabilan i profitabilan“, a o štednji je rekao da je i dalje najsigurniji način za štednju – štednja u bankama i ulaganje u nekretnine i više puta naglasio značaj ulaganja novca.

Maja Čuković, izvršni direktor DUNAV osiguranja izjavila je da je štednja „mudrost trošenja“ te da „svaki pojedinac treba da počne da štedi na vrijeme i da postavi sebi pitanje gdje i kako štediti“, a to može učiniti „kroz polisu životnog osiguranja“ koja se može isplatiti kao penzija ili kao osiguranje porodici nakon smrti.

Aleksandar Čavić, direktor NAŠE banke govorio je o vrstama štednje, o „slobodnoj oročenoj štednji“ kao „novom proizvodu banke“. Takođe je naveo da je u nekom prethodnom periodu usljed raznih kriza, u bankama bio povećan broj sefova kao vid čuvanja novca, ali se i taj novac sve više vraća na račune.

Branko Kecman, direktor brokerske kuće ADVANTIS broker govorio je o berzanskom sistemu i kulturi investiranja u društvu na čemu treba raditi kroz obrazovanje, po mogućnosti od osnovnih škola. On je naveo da je pored štednje, potrebno raditi na sistemu ulaganja ne samo u nekretnine nego i u berzu, kako u domaću tako i u inostrane berze.

Nakon izlaganja, prorektor za nastavu, prof. dr Mladen Ivić zahvalio se gostima i publici, koji su učestvovali u događaju i time dali doprinos obilježavanju Svjetskog dana štednje na Univerzitetu PIM. Tim povodom, prorektor Ivić je gostima uručio zahvalnice.

Leave a Reply