POZIV ZA PRIJAVU ZA UNESCO-MAB GRANTOVE U 2023.

UNESCO-MAB grantovi za mlade naučnike za 2023. godinu

Poštovane koleginice i kolege,

Ministarstvo civilnih poslova BiH poslalo je obavještenje o otvorenom pozivu za dostavljanje prijava za UNESCO-MAB grantove za mlade naučnike.

UNESCO-MAB grantovi za mlade naučnike su namijenjeni mladim istraživačima koji se bave  interdisciplinarnim istraživačkim radom u skladu sa ciljevima UNESCO Man and Biosphere (MAB) programa.

Pozivaju se kandidati da prijave pošalju putem obrasca u prilogu do 31. marta 2023. na mab.avards@unesco.org i m.prchalova@unesco.org. Sve prijave moraju biti potvrđene i potpisane od strane odgovarajućeg Nationalnog odbora MAB prije nego što se podnesu Sekretarijatu MAB-a. U zemljama u kojima ne postoje Nacionalni odbori MAB, izbor na nacionalnom nivou nastaviće da obezbjeđuje Nacionalna komisija za UNESCO.

U prilogu dostavljamo poziv UNESCO-a uz kriterije za prijavu i aplikacioni obrazac.

Dodatne informacije možete pronaći na https://www.unesco.org/en/man-and-biosphere/young-scientists

UNESCO-MAB grantovi za 2023.

Leave a Reply