UNIVERZITET UPS I UNIVERZITET PIM POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

Univerzitet za poslovne studije i Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment iz Banje Luke potpisali sporazum o saradnji

Danas, 22.5.2023. na Univerzitetu PIM u Banjaluci, potpisan je Sporazum o naučno-nastavnoj, naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradnji između Univerziteta za poslovne studije i Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment iz Banjaluke.

Tom prilikom, rektorski tim Univerziteta PIM, prof. dr Dragan Đuranović, rektor, prof. dr Mladen Ivić, prorektor za nastavu, doc. dr Dejan Kojić, prorektor za nauku i istraživanje i Igor Šabić, poslovni sekretar i pravnik na Univerzitetu PIM, dočekali su predstavnike Univerziteta za poslovne studije iz Banjaluke, prof. dr Biljanu Rađenović Kozić, prorektora za nastavu i dekana Fakulteta za primijenjenu ekonomiju, i prof. dr Zorana Babića, dekana Fakulteta za poslovne i finansijske studije Univerziteta UPS.

Na sastanku se razgovaralo o zajedničkim interesima, o organizaciji, izvođenju i usmjeravanju nastavnog procesa, organizaciji vannastavnih aktivnosti za studente, međunarodnoj saradnji obje institucije, saradnji na naučnoistraživačkim projektima i zajedničkom učešću na naučnim kongresima, skupovima, konferencijama i simpozijumima od obostranog interesa.

Leave a Reply