DONIRANA SREDSTVA CRKVI SVETE PETKE U JOŠIKOVOJ VODI

Univerzitet PIM i direktor Ilija Džombić donirali sredstva crkvi Svete Petke u Jošikovoj Vodiu Bistrici

Dana 27. oktobra 2022. godine, direktor Univerziteta PIM, prof. dr Ilija Džombić i prorektor za naučno-istraživački rad, doc. Dr Dejan Kojić prisustvovali su liturgiji održanoj povodom obilježavanja slave crkve Svete Petke u Jošikovoj Vodi u Bistrici, nadomak Banjaluke.

Tom prilikom, direktor Univerziteta PIM, prof. dr Ilija Džombić donirao je crkvi novčana sredstva u iznosu od 3000 KM, a u ime Univerziteta PIM donirao je dodatnih 2000 KM.

Direktor Univerziteta PIM, prof. dr Ilija Džombić i doc. Dr Dejan Kojić prisustvovali obilježavanju slave crkve Svete Petke u Jošikovim Vodama.

Leave a Reply