ERAZMUS+ PREDAVANJA: INKLUZIVNA NASTAVA ETNIČKIH MANJINA

Predavanje prof. Silvije Abad Merino sa Fakulteta za obrazovanje Univerziteta u Korodbi (Španija): Inkluzivna nastava etničkih manjina – romska djeca na univerzitetu, 25.5.2023.u 14 časova

Poštovani studenti, prof. Silvija Abad Merino sa Fakulteta za obrazovanje Univerziteta u Korodbi (Španija), održaće na Univerzitetu PIM predavanje “Inkluzivna nastava etničkih manjina – romska djeca na univerzitetu”, u četvrtak 25.5.2023.u 14 časova.

Prof. Silvia Abad Merino je zaposlena na poziciji prodekana za institucionalne odnose, mobilnost i zapošljavanje na Fakultetu obrazovnih nauka i psihologije na Univerzitetu u Kordobi (Španija). Pored toga predaje inkluzivno obrazovanje na master studiju tokom kojeg podučava uspješne obrazovne metode zasnovane na naučnim dokazima i školama kao zajednicama. Bavi se istraživanjem koje se fokusira na etničke manjine i obrazovanje. U saradnji sa školama sa visokim procentom romskih učenika, razvija inovativne nastavne programe kojim se obučavaju nastavnici koji će raditi u tim školama.

Prof. Abad Merino gostuje na Univerzitetu PIM u okviru Erazmus razmjene, a danas su je na Univerzitetu dočekali rukovodilac Centra za međunarodnu saradnju, MA Darjana Sredić, PR Univerziteta Ognjen Todorović, rukovodilac Centra za dizajn i marketing doc. dr Ljubica Janjetović i prorektor za nauku i istraživanje, doc. dr Dejan Kojić.

prof. Silvija Abad Merino sa Fakulteta za obrazovanje Univerziteta u Korodbi (Španija), održaće predavanje Inkluzivna nastava etničkih manjina – romska djeca na univerzitetu, u četvrtak 25.5.2023.u 14 časova
prof. Silvija Abad Merino sa Fakulteta za obrazovanje Univerziteta u Korodbi (Španija), održaće predavanje Inkluzivna nastava etničkih manjina – romska djeca na univerzitetu, u četvrtak 25.5.2023.u 14 časova, Erazmus, UCO

Leave a Reply