Ekonomski fakultet evaluacija nastavnog procesa – Ekonomski fakultet – Menadžment

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studeneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTATA

I godina – zimski semestar

          Predmet          Odgovorni nastavnik
Poslovna matematikaprof. dr Sead Rešić
Osnove ekonomijeprof. dr Ilija Džombić
Sociologijaprof. dr Ostoja Barašin
Informatikaprof. dr Milica Tepšić
Računovodstvodoc. dr Dijana Kremenović

Leave a Reply