ODJELJENJE UNIVERZITETA PIM U BRČKO DISTRIKTU

13 LICENCIRANIH STUDIJSKIH PROGRAMA NA UNIVERZITETU PIM

Univerzitet PIM je osnovan 2003. godine kao Fakultet za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci. U akademskoj 2007/2008. godini fakultet prerasta u Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment – Univerzitet PIM, koji trenutno u svom sastavu broji 7 fakulteta i tri odjeljenja u Trebinju, Istočnom Sarajevu i od akademske 2020/2021. godine u Brčko distriktu.

Dozvolu za rad za obavljanje djelatnosti u oblasti visokog obrazovanja i licencu broj 07-1154SO-006/20 za izvođenje trinaest studijskih programa na sedam fakulteta u odjeljenju u Brčko distriktu (Ekonomski, Pravni, Tehnički, Filozofski fakultet, Fakultet računarskih nauka, Fakultet bezbjednosnih nauka i Fakultet zdravstvenih nauka) izdalo je nadležno Odjeljenje za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta 7. febuara 2020. godine. U Odjeljenju Univerziteta PIM u Brčko distriktu nastava se izvodi na sva tri ciklusa studija.

Dozvola za rad se odnosi na sljedeće fakultete odnosno studijske programe:

Ekonomski fakultet:

Prvi ciklus studija – dodiplomski studijski programi: Ekonomska diplomatija, Menadžment, Marketing, Finansije i bankarstvo,

Drugi ciklus studija – magistarski studij studijski programi: Ekonomska diplomatija, Menadžment, Marketing, Finansije i bankarstvo,

Treći ciklus studija – doktorski studij studijski program: Poslovna ekonomija.

Fakultet računarskih nauka

Prvi ciklus studija – dodiplomski studijski program: Računarske nauke,

Drugi ciklus studija – magistarski studijski program: Računarske nauke,

Treći ciklus studija – doktorski studij studijski program: Računarske nauke.

Filozofski fakultet

Prvi ciklus studija – dodiplomski studijski program: Psihologija,

Drugi ciklus studija – magistarski studijski program: Psihologija,

Treći ciklus studija – doktorski studij studijski program: Psihologija.

Pravni fakultet

Prvi ciklus studija – dodiplomski studijski program: Pravo,

Drugi ciklus studija – magistarski studijski program: Pravo,

Treći ciklus studija – doktorski studij studijski progrm: Pravo.

Fakultet bezbjednosnih nauka

Prvi ciklus studija – dodiplomski programi: Bezbjednost i kriminalistika, Menadžment bezbjednosti.

Fakultet zdravstvenih nauka

Prvi ciklus studija – dodiplomski studijski program: Sestrinstvo.

Tehnički fakultet

Prvi ciklus studija – dodiplomski studijski programi: Grafički inženjering i dizajn, Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija.

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment akreditovan je 2017. godine rješenjem Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske (uvjerenje broj 01/1.3.152/17) čime je i zvanično potvrđen kvalitet rada Univerziteta PIM.

Dobro došli na Univerzitet PIM!

ℹ️ Za sve potrebne informacije obratite se na:📧 djuka.mitrovic@univerzitetpim.com I 📧 info.brcko@univerzitetpim.com📱 065/760-444📪 Ilićka bb, Brčko distrikt🌐www.univerzitetpim-brcko.com

UNIVERZITET PIM BRČKO OBJAVA

Leave a Reply