UNIVERZITET PIM POTPISAO UGOVOR O MOBILNOSTI STUDENATA PUTEM ERASMUS+ PROGRAMA SA UNIVERZITETOM CORDOBA, ŠPANIJA

Univerzitet PIM je potpisao ugovor o mobilnosti studenata i nastavnika putem Erasmus+ programa sa Univerzitetom Cordoba, Španija, čime je povećan broj partnerskih institucija na kojima naši studenti i nastavnici mogu realizovati razmjenu u okviru ovog programa.

Ugovor je potpisan za period od 2020 – 2023. godine i uključuje mobilnost studenata u cilju studijskog boravka, kao i nastavnika u cilju održavanja nastave.

Putem Erasmus+ projekta studentima se omogućava pristup evropskom polju znanja i prakse. 🌏

Leave a Reply