ANALIZA I KONTROLA IZVRŠENJA NASTAVNOG I VANNASTAVNOG PROCESA

U cilju sveobuhvatne analize i kontrole izvršilaca i njihove realizacije planiranog nastavnog i vannastavnog procesa, uključujući i administrativno-tehničke poslove, s namjerom za svakodnevnim unapređenjem kvalitete obrazovnog procesa i samog rada  Univerziteta, direktor Univerziteta poziva studente, njihove roditelje i angažovano osoblje da pored redovne evaluacije nastavnog procesa koja se obavlja na kraju svakog semestra, elektronskim putem dostave svoje prijedloge, sugestije ili uočene nedostatke u realizaciji nastavnog procesa i izvršavanju istog od strane zaposlenog osoblja.

Prijedloge, sugestije ili uočene nedostatke možete dostaviti anonimno ili sa potpisom na mail adresu: igor.sabic@univerzitetpim.com

Zahvaljujemo na saradnji.

S poštovanjem,

DIREKTOR UNIVERZITETA

U Banjoj Luci, 15.07.2022.

Leave a Reply