UPUSTVO O NAČINU IZVOĐENJA ON LINE NASTAVE U ODJELJENJU UNIVERZITETA PIM U BRČKO DISTRIKTU BIH

Studetni će moći pristupiti snimljenim predavanjima i nastavnom materijalu na stranici svakog od fakulteta studijskog programa kojeg pohađaju, pod rubrikom Gradivo. Nakon toga student mora da ukuca odgovarajuću šifru za pristup video i nastavnom materijalu koje glase:

EKONOMSKI FAKUTET:                      efakultetvs

PRAVNI FAKULTET:                             pfakultetvs

FILOZOFSKI FAKULTET:                       ffakultetvs

TEHNIČKI FAKULTET:                          tfakultetvs

FAKULTET BEZBJEDONOSNIH NAUKA:       bfakultetvs

Linkovi za video i nastavne materijale po fakultetima su sledeći:

EKONOMSKI FAKUTET:                                 http://univerzitetpim-brcko.com/ekonomski-fakultet/gradivo-ekonomski/

PRAVNI FAKULTET:                                       http://univerzitetpim-brcko.com/pravni-fakultet/gradivo/

FILOZOFSKI FAKULTET:                               http://univerzitetpim-brcko.com/filozofski-fakultet/gradivo-filozofski/

TEHNIČKI FAKULTET:                                   http://univerzitetpim-brcko.com/tehnicki-fakultet/gradivo/

FAKULTET BEZBJEDONOSNIH NAUKA:    http://univerzitetpim-brcko.com/gradivo-bezbjednosnih-nauka/

Leave a Reply