ERAZMUS+ RAZMJENA: POZIV STUDENTIMA ZA PRIJAVU ZA STUDIJ U ŠPANIJI U AKADEMSKOJ 2023/24.

ERAZMUS+ KONKURS ZA STUDENTE PIM-A ZA PETOMJESEČNI STUDIJ NA UNIVERZITETU U KORDOBI U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

Univerzitet PIM raspisuje konkurs za razmjenu studenata sa Univerzitetom u Kordobi (Španija) za studente druge godine I ciklusa studija studijskog programa Psihologija i Ekonomskog fakulteta.

Broj dostupnih stipendija je 2, a trajanje razmjene je od 19. februara 2024. do 13. jula 2024.


POTREBNA DOKUMENTACIJA
Za konkurs je potrebno dostaviti:

1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju
4. Prepis ocjena na engleski jezik
5. Motivaciono pismo
6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Napomena: Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja kojic.d@hotmail.com

PRIJAVA:

Sva tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom poštom, na adresu: sredic50@gmail.com (sa napomenom: Erazmus+, kreditna razmjena)

Rok za dostavljanje dokumentacije je 10.11.2023. godine.

Studenti se istovremeno mogu prijaviti za razmjenu na obje institucije prijema uz jasno označene preferencije.

POSTUPAK ODABIRA:
1. Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA171.
2. Odobrene prijave će biti poslane partnerskoj visokoškolskoj instituciji kao nominacije.
3. Visokoškolska ustanova prijema odlučuje o konačnom izboru kandidata.

O visokoškolskoj instituciji za razmjenu:

– Univerzitet Kordoba, Španija

Sa Univerzitetom u Kordobi, PIM ima ostvarenu Erazmus+ saradnju od školske 2021/22. godine kada je naš kolega, student Fakulteta računarskih nauka, Benjamin Ahatović boravio jedan semestar na Univerzitetu u Kordobi.

Leave a Reply