STIPENDIJE ZA NASTAVNIKE: LUDOVIKA GUEST LECTURER PROGRAM

LUDOVIKA GUEST LECTURER SCHOLARS PROGRAM: stipendije za nastavnike, gostujuće predavače na Univerzitetu za javne službe u Mađarskoj tokom 2022/23.

Poštovani nastavnici,

Ambasada Mađarske u Sarajevu obavijestila je Ministarstvo civilnih poslova Bosne Hercegovine da je Univerzitet za javne službe (University of Public Service) u Mađarskoj objavio poziv za stipendiranje međunarodnih predavača (Ludovika Guest Lecturer Scholars Program).

Ludovika program nudi stipendije za nastavnike koje će omogućiti stranim predavačima da u zimskom semestru akademske 2022/2023. godine provedu sedam dana na Univerzitetu za javne službe pri čemu će izvoditi predavanja i radionice na engleskom jeziku i učestvovati u aktivnostima Univerziteta.

Cilj programa Ludovika Guest Lecturer je da članovima akademske zajednice Univerziteta za javne službe pruži priliku da razmijene ideje sa akademicima, istraživačima i stručnjacima iz Centralne i Istočne Evrope, da omogući gostujućim predavačima da se upoznaju sa radom naučnika na Univerzitetu za javne službe kao i da uspostave jače veze sa partnerima.

Program će takođe omogućiti uspješnim aplikantima da provedu nedjelju dana držeći javna predavanja, učestvujući u radionicama i stručnim diskusijama koje organizuju domaćini fakulteti ili istraživački instituti. Ovo će otvoriti put bližoj saradnji sa institucijama iz kojih potiču predavači i otvoriti put budućih zajedničkih studijskih ili double-degree programa, kao i mogućnosti zajedničkog naučnog istraživanja i objavljivanja istraživačkih radova.

Univerzitet za javne službe je vodeća visokoškolska ustanova u Mađarskoj u svojoj oblasti studija. Njeni nastavni i istraživački portfolio su visoko rangirani u regionima Centralne i Istočne Evrope, kao i globalno. Prvobitna ustanova osnovana je 1808. godine i od tada je Univerzitet nekoliko puta transformisan da bi postao moderna visokoškolska ustanova 21. vijeka i vodeća snaga u Mađarskoj kao i na međunarodnoj sceni.

Univerzitet nudi dodiplomske i postdiplomske studije i istraživanja u sljedećim oblastima: političke nauke, vojne nauke, informaciono društvo, studije upravljanja katastrofama, sajber bezbjednost, javna uprava, studije nacionalne bezbjednosti, međunarodne studije, policijske studije, strateške studije, nauke o vodama (Faculty of Public Governance and International Studies, Faculty of Military Science and Officer Training, Faculty of Law Enforcement, Faculty of Water Sciences, Institute of Disaster Management Eötvös József Research Center).

Ludovika program nudi stipendije za nastavnike, strane predavače iz prethodno navedenih disciplina i u sljedećim tematskim oblastima:

– političke nauke i javna uprava; uporedno pravo; međunarodna ekonomija; političke nauke; javna politika; međunarodne, regionalne i evropske studije; javna diplomatija; studije međunarodne bezbjednosti;

– vodna diplomatija; politika voda; vodoprivrede; nauka o vodi; menadžment vodnih resursa; vodosnabdijevanje; hidrotehnika; hidraulično modeliranje; menadžment poplava; hidrobiologija; nauka o životnoj sredini; konzervacija; biologija konzervacije;

– komparativna evropska politička ideologija; demokratija i promjena režima u Centralnoj Evropi; uticaj novih tehnologija na demokratiju; digitalizacija privrede; industrija 4.0; sajber bezbjednost; evropska teritorijalna saradnja;

– vojni transport; logistika; zaštita kritičnih sistema; vazdušni sistemi; dron tehnologije; softverski definisani radio sistemi (SDR); sajber-fizički sistemi bezbjednosti; analiza zlonamjernog koda; tehnologije kontejnera i virtuelizacije; tehnologije alternativne stvarnosti (KSR, VR, AR, MR); planiranje odbrane; operativno planiranje u vezi sa ratovanjem; Clausewitz i ratovanje 21. veka; ratovanje; vojne umjetnosti; odbrambene nauke;

– krivično pravo; krivični postupak; krivična pravda; kriminologija; kriminalistička psihologija; nacionalna bezbjednost; poreska i carinska uprava; privatno obezbjeđenje; upravljanje katastrofama;

Univerzitet snosi troškove prevoza, smještaja i ishrane gostujućih predavača i objezbjeduje isplatu honorara od 1.000 EUR po predavaču.

Rok za podnošenje prijava je 31. avgust 2022. godine, a predavanja će se održavati u periodu između 24. i 30. oktobra 2022. godine na jednom od univerzitetskih kampusa (Budimpešta, Baja, Szolnok).

Detaljne informacije o pozivu, dokumentaciji za prijavu i načinu prijave za stipendije za nastavnike dostupne su putem linka: https://reg.uni-nke.hu/index.php/338115?newtest=Y&lang=en, kao i u aktu u prilogu.

stipendije za nastavnike, gostujuće predavače u Mađarskoj
LUDOVIKA GUEST LECTURER SCHOLARS PROGRAM : stipendije za nastavnike gostujuće predavače u Mađarskoj tokom 2022/23.

Leave a Reply