STUDENTI PSIHOLOGIJE UNIVERZITETA PIM U POSJETI DNEVNOM CENTRU ,,ZAJEDNO”

Posjeta Dnevnom centru ,,Zajedno”, 25.10.2022.

,,Psihologija je uzvišena profesija”, rekao je jedan od korisnika Dnevnog centra ,,Zajedno” u obraćanju studentima govoreći o svom iskustvu u suočavanju sa mentalnim teškoćama, nastanku bolesti i životu u sredni koja je puna stigme i predrasuda prema osobama sa mentalnim smetnjama.

Studenti psihologije Univerziteta PIM, u pratnji dekana Filozofskog fakulteta, prof.dr Simonide Vilić i svojih profesora, su u utorak, 25.10.2022. godine posjetili Dnevni centar ,,Zajedno” u Banjoj Luci, gdje su upoznali ulogu i način rada psihologa sa korisnicima Dnevnog centra.

Nekoliko korisnika Centra je iznijelo svoje iskustvo o nastanku bolesti, životu sa mentalnim teškoćama i stigmi koja vlada u okruženju, umanjuje kvalitet života i otežava im oporavak.

Korisnici su istakli veliku ulogu i značaj podrške porodice i društvene zajednice koja je osobama sa mentalnim smetnjama izuzetno važna, ali i razgovor sa stručnim licima koji je nezamjenjiva i istinska podrška i put ka oporavku i kvalitetnijem životu.

Iskrene ispovijesti korisnika i toplina koja vlada u prostorijama Dnevnog centra kao i program koji korisnicima pružaju članovi udruženja ,,Zajedno” oduševili su naše studente, buduće psihologe. Muzički program koji su, u okviru radionice muzikoterapija, pripremili korisnici sa svojim terapeutima, je bio posebno inspirativan za naše studente, ali i profesore.

Mogućnost radioničkog rada sa korisnicima, grupnog psihoterapijskog rada, ali i individualne podrške svakom korisniku kao i značaj koji ovakav program ima za osobe sa mentalnim smetnjama je neprocjenjiv, pa su mnogi naši studenti, motivisani onim što su vidjeli, spremni da se uključe u volonterski rad u udruženju ,,Zajedno” i na taj način daju svoj doprinos radu, razvoju i promociji ovakvih programa i centara, ali i, uz podršku elokventnih stručnjaka, razvijaju svoje kompetencije i praktična znanja.

Leave a Reply