III NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA O ZAŠTITI INFORMACIONE INFRASTRUKTURE

Naučno-stručna konferencija „Zaštita kritične i kritične informacione infrastrukture” 12.11.2022. na Univerzitetu PIM

Istraživački centar Banja Luka (Think Tank Banja Luka) u saradnji sa akademskim i strukovnim partnerima organizuje III naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem na temu “Zaštita kritične i kritične informacione infrastrukture – trenutno stanje i obaveze država prema EU direktivi o označavanju i zaštiti KI iz 2008.godine i NIS1 i NIS2 direktivama iz 2016., i 2022.godine.

Konferencija će se održati u subotu, 12. novembra 2022. godine od 9 do 14 časova na Univerzitetu PIM u Banjoj Luci (sala 4).

Agendu konferencije sa spiskom učesnika možete preuzeti na narednom linku.

Cilj konferencije jeste da se ukaže na dostignute pravne standarde u Evropskoj uniji u ovoj oblasti, zatim na postojeći strateški i normativni okvir kojim se propisuje obaveza zaštite kritične i kritične informacione infrastrukture u Bosni i Hercegovini i zemljama iz regiona, kao i da se ukaže na institucionalne kapacitete i mogućnosti subjekata kritične infrastrukture na zaštiti infrastrukture.

Namjera nam je da na jednom mjestu okupimo predstavnike akademske zajednice, domaće i inostrane stručnjake iz sektora privatne i javne bezbjednosti iz cijelog regiona zemalja Zapadnog Balkana kako bismo ukazali na trenutno stanje u oblasti zaštite kritične i kritične informacione infrastrukture, kao i na potrebu za izgradnjom pravnih i institucionalnih kapaciteta u jednom društvu radi preduzimanja različitih aktivnosti kojima je zajednički cilj da obezbijede neprekidno funkcionisanje kritične infrastrukture, odnosno da spriječe njeno ugrožavanje. U vezi sa navednim pozivamo Vas da kao istaknuti stručnjak svojim pisanim radom i učešćem na konferenciji doprinesete dignitetu skupa. Zvanični jezici Konferencije su službeni jezici u Bosni i Hercegovini i engleski jezik.

Naučno-stručna konferencija „Zaštita kritične i kritične informacione infrastrukture”, 12.11.2022. na Univerzitetu PIM

Leave a Reply