POZIV ZA PRIJAVU NA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU RRT 2022

3. međunarodna znanstvenostručna konferencija za razvoj ruralnog turizma RRT 2022 će se održati 24. i 25.11. 2022. godine.

Poštovani kolegice i kolege,
zadovoljstvo nam je uputiti Vam poziv za sudjelovanje na 3. međunarodnoj znanstvenostručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma RRT 2022 koja će se održati 24. i 25.11. 2022. godine u Međimurskoj županiji pod nazivom: „Edukacija kao ključni faktor održivog i odgovornog razvoja ruralnog područja“.

Organizatori konferencije su Vimal Akademija i Turistička zajednica Međimurske županije.

Konferencija će trajati dva dana i odvijati će se na nekoliko lokacija.

Prvi dan je predviđen kao studentska konferencija na kojoj će u prostorima Međimurskog veleučilišta u Čakovcu odabrani studenti ekonomskih fakulteta i fakulteta za turizam i menadžment iz više zemalja iznositi svoja iskustva i prijedloge za razvoj ruralnog turizma temeljene na odrađenoj terenskoj nastavi. Prvog dana održati će se i „Dan otvorenih vrata RRT 2022“ na kojem će predstavnici poslodavaca u turizmu i predstavnici visokoobrazovnih institucija partnera konferencije kroz zajedničko druženje predstaviti svoje nastavne programe i mogućnosti zapošljavanja studentima i učenicima srednjih škola iz neposrednog okruženja.

Drugi dan konferencije biti će organiziran u Termama Sveti Martin u vidu panel rasprava i stručnih izlaganja gospodarstvenika, turističkih djelatnika i neposrednih nositelja razvojnih aktivnosti iz više zemalja, te predstavljanja znanstveno-stručnih radova. Značajan doprinos radu konferencije očekuje se od visokih predstavnika znanstvene zajednice kao i resornih ministarstava.

U sklopu prvog dana konferencije Međimursko veleučilište u Čakovcu, kao partner na projektu “ITEO – Popularizacija STEM-a u Međimurju, korisnika Mladi informatički stručnjaci, organizirat će i okrugli stol pod nazivom: Razvoj novih i inovativnih modela poučavanja STEM-a kao faktor održivog razvoja ruralnog područja,

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost korisnika Mladi informatički stručnjaci.

Tematske cjeline konferencije:
1. Važnost edukacije djelatnika za razvoj ruralnog turizma
2. Izvori financiranja za razvoj ruralnog područja
3. Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu
4. Nacionalni parkovi i parkovi prirode kao pokretači razvoja destinacije
5. Važnost međunarodnog povezivanja
6. Razvoj ženskog poduzetništva u ruralnom području
7. Uloga države, lokalne samouprave i lokalne zajednice u razvoju ruralnog turizma
8. Pozitivni primjeri iz prakse – domaći i inozemni
9. Ostale povezane teme.


Detaljne informacije o konferenciji biti će objavljeni naknadno na službenim web stranicama organizatora konferencije www.vimal.hr i ww.rrt2020.info.

Pozivamo Vas na dostavu sažetaka i cjelovitih radova iz područja razvoja ruralnog turizma te drugih povezanih područja s ciljem dijeljenja znanja, iskustava, razvoja struke te postizanja šireg dijaloga između svih ključnih aktera važnih za razvoj ruralnog područja. Da bismo osigurali Vaše sudjelovanje na konferenciji, molimo Vas da sažetke svojih radova pošalju na hrvatskom i engleskom jeziku na službeni e-mail konferencije vimalakademija@gmail.com s naznakom „Sažetak rada – RRT 2022“. Prijave sažetaka radova moguće su do 25. 6. 2022. godine. Obavijest o prihvaćanju sažetka bit će dostavljena do 15. 7. 2022. godine.


Cjelovite radove potrebno je dostaviti do 25. 9. 2022. godine. Svi prihvaćeni radovi biti će recenzirani od strane 2 recenzenta, te provedeni kroz softver za provjeru izvornosti radova. Pozitivno recenzirani radovi izloženi na konferenciji biti će objavljeni u Zborniku radova konferencije RRT 2022. Napominjemo da je Zbornik radova konferencije RRT 2020 indeksiran u bibliografskim bazama EconLit i Ebsco, a Zbornik radova konferencije RRT 2021 prihvaćen za postupak indeksiranja u bibliografskim bazama EconLit i Ebsco.

Za sudionike koji žele samo aktivno sudjelovati u pratećim aktivnostima na konferenciji bez prezentacije rada, molimo da se prijave na e-mail vimalakademija@gmail.com
Također Vas molimo da ovaj poziv proslijedite svim kolegama i kolegicama zainteresiranima za sudjelovanje.

Zahvaljujemo Vam na interesu i suradnji te se nadamo zajedničkom druženju 24. i 25. 11. 2022. godine u Međimurskoj županiji.


VAŽNI DATUMI:
Rok za dostavu sažetaka …………….. 25. 6. 2022.
Potvrda o prihvaćanju sažetaka ……… 15. 7. 2022.
Rok za dostavu cjelovitih radova ……. 25. 9. 2022.


UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA:
▪ sažetak treba imati 250 do 300 riječi s izdvojenih 3 do 6 ključnih riječi
▪ sažetak se piše u Microsoft Word-u za Windowse
▪ font: Times New Roman, veličina 12, jednostruki prored
▪ margine (gore, dolje, lijevo, desno): 2,5 cm
▪ sažetak je potrebno poslati na hrvatskom i engleskom jeziku
▪ sažetak treba sadržavati naslov rada, kratak opis teme, cilja i svrhe rada, opis metodologije i rezultata
▪ na početku sažetka potrebno je navesti podatke o autoru: ime i prezime autora, titule, puni službeni naziv
institucije u kojoj je autor zaposlen, adresu i podatke za kontakt (tel., mob., e-mail adresa)
▪ sažetak poslati na e-mail vimalakademija@gmail.com s naznakom “Sažetak rada – RRT 2022”.


Srdačan pozdrav!
Moslavačka Slatina, 20. 5. 2022. godine.

ZNANSTVENI ODBOR:
prof. dr. sc. Željko Požega
PROGRAMSKI ODBOR:
doc. dr. sc. Petra Barišić
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
doc. dr. sc. Marko Jurakić
RRT 2022 konferencija
Poziv za prijavu na Treću međunarodna znanstvenostručna konferencija za razvoj ruralnog turizma RRT 2022

Leave a Reply