SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U okviru akcije koju je juče provodila Državna agencija za istrage i zaštitu u BiH, inspektori SIPA-e su posjetili i Univerzitet PIM Banja Luka.

Obavještavamo javnost da inspektori SIPA-e, koji su juče bili na Univerzitetu PIM u Banjoj Luci, nisu vršili nikakav pretres. Inspektori su tražili i uz saradnju i saglasnost menadžmenta i rektorskog tima Univerziteta, izuzeli određenu dokumentaciju.

Niko od profesora, zaposlenih radnika ili menadžmenta Univerziteta PIM nije priveden niti lišen slobode, niti je od bilo koga na Univerzitetu tražena ili uzeta bilo kakva izjava. Rektorski tim i menadžment Univerziteta PIM nije bio, niti je upoznat sa predmetom interesovanja ili istrage koju provodi SIPA.

Univerzitet PIM je uvijek bio i uvijek će biti potpuno otvoren za saradnju sa državnim, inspekcijskim, istražnim i drugim organima s ciljem otkrivanja nezakonitih radnji ili krivičnih djela.

Leave a Reply