USPJEH NAŠEG PROFESORA PRAVNOG FAKULTETA, UNIVERZITETA PIM

Ponosni smo na našeg uvaženog profesora sa Pravnog fakulteta dr Miru Katića, koji će predstaviti svoj naučni rad pod nazivom „CONCEPTUAL DEFINITION OF VICTIM AND THE RELATIONSHIP OF INTERNATIONAL LAW TO VICTIMS“ na sedmoj međunarodnoj naučnoj konferenciji (7th International Scientific Conference of the Goce Delcev University in Stip, Faculty of Law) kao jedini odobreni rad iz RS i BiH.

Pored navedenog, profesoru Miri Katiću dodijeljena je uloga moderatora na jednoj od plenarnih sjednica na konferenciji.

Želimo mnogo uspjeha na konferenciji našem profesoru i organizatorima!

Leave a Reply