Obavještenje za neradni dan 05.04.

Shodno odluci Skupštine Brčko distrikta o neradnim danima u Distriktu, Odjeljenje univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko distriktu BiH neće raditi 05.04.2021. godine. Uprava Univerziteta PIM

Continue Reading Obavještenje za neradni dan 05.04.

UPUSTVO O NAČINU IZVOĐENJA ON LINE NASTAVE U ODJELJENJU UNIVERZITETA PIM U BRČKO DISTRIKTU BIH

Studetni će moći pristupiti snimljenim predavanjima i nastavnom materijalu na stranici svakog od fakulteta studijskog programa kojeg pohađaju, pod rubrikom Gradivo. Nakon toga student mora da ukuca odgovarajuću šifru za…

Continue Reading UPUSTVO O NAČINU IZVOĐENJA ON LINE NASTAVE U ODJELJENJU UNIVERZITETA PIM U BRČKO DISTRIKTU BIH

Obavještenje za neradni dan 08.03

Shodno odluci Skupštine Brčko distrikta o neradnim danima u Distriktu, Odjeljenje univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko distriktu BiH neće raditi 08.03.2021. godine. Uprava Univerziteta PIM

Continue Reading Obavještenje za neradni dan 08.03