Obavještenje za studente III ciklusa studija o održavanju nastave iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada

Obavještavamo studente III ciklusa studija na studijskom programu Poslovna ekonomija da će se prva predavanja održati u srijedu 27.01.2021. godine sa početkom u 16:00 časova iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada…

Continue Reading Obavještenje za studente III ciklusa studija o održavanju nastave iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada

Obavještenje za studente III ciklusa studija o održavanju nastave iz predmeta Metodologija psiholoških istraživanja

Obavještavamo studente III ciklusa studija na studijskom programu Psihologija da će se prva predavanja održati u srijedu 27.01.2021. godine sa početkom u 16:00 časova iz predmeta Metodologija psiholoških istraživanja kod…

Continue Reading Obavještenje za studente III ciklusa studija o održavanju nastave iz predmeta Metodologija psiholoških istraživanja