Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2023/24 
Bezbjednosne nauke – I godinaPreuzmi
Bezbjednosne nauke – II godinaPreuzmi
Bezbjednosne nauke – III godinaPreuzmi
Bezbjednosne nauke – IV godinaPreuzmi
Prvi ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2023/24 
Bezbjednosne nauke – I godinaPreuzmi
Bezbjednosne nauke – II godinaPreuzmi
Bezbjednosne nauke – III godinaPreuzmi
Bezbjednosne nauke – IV godinaPreuzmi
Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2021/22 
Bezbjednosne nauke – I godinaPreuzmi
Bezbjednosne nauke – II godinaPreuzmi
Bezbjednosne nauke – III godinaPreuzmi
Bezbjednosne nauke – IV godinaPreuzmi

Prvi ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2022/23  
Bezbjednosne nauke – I godina Preuzmi
Bezbjednosne nauke – II godina Preuzmi
Bezbjednosne nauke – III godina Preuzmi
Bezbjednosne nauke – IV godina Preuzmi

Prvi ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2021/22  
Bezbjednosne nauke – I godina Preuzmi
Bezbjednosne nauke – II godina Preuzmi
Bezbjednosne nauke – III godina Preuzmi
Bezbjednosne nauke – IV godina Preuzmi