Fakultet bezbjednosnih nauka

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta PIM izvode se studijski programi Bezbjednost i kriminalistika i Menadžment bezbjednosti na prvom ciklusu studija. (240 ECTS)

Način studiranja na Fakultetu bezbjednosti organizovan je po sistemu modula/izbornih grupa, tako da student može, na osnovu većeg broja ponuđenih izbornih predmeta, sam da profiliše svoje studije u okviru uže naučne oblasti Bezbjednosne nauke. Završetkom studija studenti stiču zvanja diplomirani pravnik – 240 ECTS – bezbjednost i kriminalistika i diplomirani menadžer bezbjednosti – 240 ECTS.

Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerziteta PIM, Banja Luka obrazuje studenate koji, uz uvažavanje vrijednosti nacionalnog i evropskog identiteta građana Republike Srpske, slobodu zemlje sagledavaju u duhu savremene bezbjednosne kulture. Naučni i društveni ciljevi Fakulteta se objedinjuju u kreiranju otvorenog i kreativnog ambijenta za sticanje znanja i sposobnosti pomoću kojih svršeni studenti Fakulteta bezbjednosti doprinose stabilnosti i razvoju demokratskih institucija društva u kojem žive.

Diplomirani studenti obavljaju poslove u oblasti bezbjednosti kao rukovodioci, menadžeri ili referenti u centralnim, regionalnim i lokalnim organima državne uprave, policiji, velikim privrednim sistemima, malim i srednjim preduzećima i privatnim kompanijama, neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, inspekcijskim službama, medijima itd.

Zаpošljаvаnje studenаtа

Diplomirаni studenti Fаkultetа bezbjednosti obаvljаju rаznovrsne poslove u oblаsti bezbjednosti kаo rukovodioci i menаdžeri u centrаlnim, regionаlnim i lokаlnim orgаnimа držаvne uprаve, policiji, velikim privrednim sistemimа, mаlim i srednjim preduzećimа i privаtnim kompаnijаmа, nаučno-istrаživаčkim i stručnim institucijаmа, kаo i obrаzovnim centrimа, neprofitnom sektoru, humаnitаrnim orgаnizаcijаmа, inspekcijskim službаmа, medijimа itd.

Fakultet ostvaruje intenzivnu saradnju sa domaćim i stranim institucijama, kao i brojnim privrednim organizacijama. Na osnovu brojnih sporazuma o naučnoj i tehničkoj saradnji realizuju se raznovrsni obrazovni i komercijalni programi.