Poštovani akademci,

Biće nam čast da postanete deo naše akademske zajednice koja ove godine upisuje novu generaciju studenata. Poštovani, naš Pravni fakultet od samog osnivanja predstavlja važan deo porodice Fakulteta u Republici Srpskoj. Ponosni smo na činjenicu da su naši diplomirani pravnici uspešni advokati, sudije, asistenti, nastavnici i uspešni pravnici u našoj zemlji a i šire.
Fakultet je dugoročno opredeljen da, u skladu sa najvišim evropskim standardima obezbedi kvalitetno akademsko pravničko obrazovanje, na svim nivoima, permanentni naučno-istraživački rad, transfer znanja i razvoj svesti pravne društvene zajednice, shvatajući proces reforme Univerzitetskog obrazovanja u Republici Srpskoj kao izazov i šansu i ostajući veran svojoj težnji za dosezanjem dometa kvaliteta rada, privržen vrednostima i principima modernog evropskog obrazovanja, oslanjajući se na svoju višegodišnju tradiciju i kadrovske potencijale. Pravni Fakultet PIM Univerziteta spremno je pristupio promenama svih delova svoje delatnosti. Rezultat takvog pristupa jesu režim studiranja i niz inovativnih oblika rada sa studentima. Novi studijski programi pažljivo su kreirani uz uvažavanje principa savremene Univerzitetske nastave.U nastavni proces uključen je određen broj nastavnika i saradnika koji su visoko razvili svoje pedagoške sposobnosti , te ih primenjuju u svom radu.
Fakultet se ponosi svojim studentima koji učestvuju i u nastavnim ali i brojnim van nastavnim aktivnostima dajući doprinos razvoju lokalne zajednice. Ovakav program rada sačinjen je po uzoru na savremene koncepcije studija. Struktura programa fakulteta usklađena je sa reformo visokog obrazovanja u Evropi pa i bolonjskoj deklaraciji, usklađujući našu realnost i Zakon o visokom obrazovanju.
Na kraju ovog kratkog obraćanja pozivam Vas da dođete i budete deo naše profesionalne porodice. Izgrađujući sebe, gradićemo i naš Fakultet. Mi smo tu da vam pomognemo u otkrivanju sopstvenih vrednosti koje ćete pretočiti u u socijalnu stvarnost na opšte dobro zajednice kojoj pripadamo.

Srdačno vaš dekan.