Poštovani studenti,

čast mi je da vas pozdravim u ime Pravnog fakulteta, Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjoj Luci, gdje svojim upisom postajete dio akademske zajednice, koji će vam omogućiti postizanje cilja za sticanje diplome visokog obrazovanja u oblasti prava, a sve uz vašu energiju, volju i, naravno, maksimalni angažman akademskog, naučnog i ostalog kadra fakulteta.

Iako ćete kroz godine studiranja naići na poteškoće, nemojte posustati, jer će biti i mnogo uspješnih momenata, a sem diplome usput ćete steći i mnogo uspomena i prijatelja. Sadržaje nastavnih predmeta ćete savladavati putem predavanja, vježbi i većeg broja pisanih i elektronskih sadržaja, na osnovu kojih ćete pisati seminarske radove, kao pripremu za izlazak na ispit, što će vas kroz takvu praksu dovesti do lakše izrade diplomskog rada.

Ulaganje u obrazovanje je jedna od najvažnijih odluka u životu svakog pojedinca, ali vam skrećem pažnju da fakultet organizuje, pored nastavnih, i čitav niz vannastavnih aktivnosti, koje je poželjno da posjećujete kao učesnik ili posmatrač, jer ćete i s njima sticati dragocjeno iskustvo i nenadoknadive uspomene iz studentskog života.

U ime svih profesora, saradnika i ostalih zaposlenih na našem fakultetu i u svoje lično ime želim vam srećan i uspješan početak studiranja.

S poštovanjem,

v.d. dekan

prof. dr Jelena Latinović