VRSTA I NIVO STUDIJA

Pravni fakultet Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment pruža studentima znanja iz različitih pravnih oblasti koje diktiraju potrebe radne sredine u koju će se uključiti završetkom studija.

Akademski studijski program osposobljava studente za razvoj i primjenu naučnih i stručnih dostignuća, a organizuju se i izvode kao:

  1. osnovne akademske studije prvog ciklusa koje traju četiri godine, i čijim završetkom se stiče 240 ECTS bodova.

Student koji završi osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine i ostvari 240 ECTS bodova, stiče akademski naziv diplomirani pravnik – 240 ECTS bodova.

  1. master – akademske studije drugog ciklusa studija, koje traju jednu godinu i čijim završetkom se stiče 60 ECTS bodova (ukupno 300 ECTS bodova – prvi i drugi ciklus studija).

Student koji završi master – akademske studije drugog ciklusa stiče akademski naziv master prava – 300 ECTS bodova.

Leave a Reply