PRAVNI FAKULTET

Na Pravnom fakultetu Univerziteta PIM izvodi se studijski program Pravo na tri ciklusa studija. (240 ECTS, 300 ECTS, 480 ECTS)

PRAVO

Vrijeme u kojem se nalazimo je veoma teško i zahtijeva od nas da budemo izrazito odgovorni i donosimo prave odluke kada je naš budući poziv u pitanju.

Uz dobro organizovanu teorijsku i praktičnu nastavu koja se realizuje u brojnim pravnim institucijama i organima imate priliku da steknete znanja i vještine koje će vam omogućiti savremen vid obrazovanja i mogućnost da iskoristite Vaše potencijale i dokažete se u naučnoj oblasti prava, koja je od presudne važnosti za svaku društvenu zajednicu.

Nakon završetka Pravnog fakulteta postoji širok spektar zanimanja kojima biste se mogli baviti.

Vaša karijera se može ostvariti u advokatskoj praksi, notarijatu, pravobranilastvu, pravnim poslovima u finansijskom sektoru, kao i svim drugim privrednim i poslovnim aktivnostima i mnogim drugim oblastima.

Iskoristite svoj potencijal i gradite uspješnu karijeru sa Univerzitetom PIM!

Leave a Reply