Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2022/23  
Pravo – I godina Preuzmi
Pravo – II godina Preuzmi
Pravo – III godina Preuzmi
Pravo – IV godina Preuzmi
Prvi ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2022/23  
Pravo – I godina Preuzmi
Pravo – II godina Preuzmi
Pravo – III godina Preuzmi
Pravo – IV godina Preuzmi

Drugi ciklus ZIMSKI SEMESTAR  
Raspored nastave za II ciklus studija- Pravo Preuzmi

Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2020/21  
Pravo – I godina Preuzmi
Pravo – II godina Preuzmi
Pravo – III godina Preuzmi
Pravo – IV godina Preuzmi

Drugi ciklus  LJETNI SEMESTAR  
Raspored nastave za II ciklus studija- Pravo Preuzmi