Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2023/24 
Pravo – I godinaPreuzmi
Pravo – II godinaPreuzmi
Pravo – III godinaPreuzmi
Pravo – IV godinaPreuzmi
Prvi ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2023/24
 
Pravo – I godina Preuzmi
Pravo – II godina Preuzmi
Pravo – III godina Preuzmi
Pravo – IV godina Preuzmi

Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2022/23

 
Pravo – I godina Preuzmi
Pravo – II godina Preuzmi
Pravo – III godina Preuzmi
Pravo – IV godina Preuzmi
Prvi ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2022/23  
Pravo – I godina Preuzmi
Pravo – II godina Preuzmi
Pravo – III godina Preuzmi
Pravo – IV godina Preuzmi

Drugi ciklus ZIMSKI SEMESTAR  
Raspored nastave za II ciklus studija- Pravo Preuzmi

Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2020/21  
Pravo – I godina Preuzmi
Pravo – II godina Preuzmi
Pravo – III godina Preuzmi
Pravo – IV godina Preuzmi

Drugi ciklus  LJETNI SEMESTAR  
Raspored nastave za II ciklus studija- Pravo Preuzmi