Na Tehničkom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment izvode se akademske studije prvog ciklusa studija.

Nastavni proces organizovan je kroz studijski program:

  • GRAFIČKI INŽENJERING I DIZAJN
  • INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT – ENERGETSKA EFIKASNOST I ZELENA ENERGIJA

Akademski studijski program Grafički inženjering i dizajn prvog ciklusa studija osposobljava studente za razvoj i primjenu naučnih i stručnih dostignuća, a organizuju se i izvode kao:

  1. osnovne akademske studije prvog ciklusa koje traju tri i četiri godine, i čijim završetkom se stiče 180 i 240 ECTS bodova.

Student koji završi osnovne akademske studije u trajanju od tri godine i ostvari 180 ECTS bodova, stiče akademski naziv diplomirani inženjer grafike i dizajna – 180 ECTS bodova.

Student koji završi osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine i ostvari 240 ECTS bodova, stiče akademski naziv diplomirani inženjer grafike i dizajna – 240 ECTS bodova.

Na akademskim studijima Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija studenti stiču znanja iz akademskih opšte obrazovnih predmeta kao osnove za sticanje stručnih znanja. Takođe, stiču znanja iz stručnih i aplikativnih predmeta iz oblasti energetske efikasnosti, zelene energije – obnovljivi izvori energije, projektovanja energetske efikasnosti, rehabilitacije i sertifikacije postojećih objekata, regulative energetske efikasnosti, energetske efikasnosti sistema grijanja i klimatizacije energetskih procesa i okruženja, termotehnike, energetike, mašinstva, elektrotehnike i informatike.

Studij traje četiri godine i po završetku student stiče zvanje: diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta – energetska efikasnost i zelena energija – 240 ECTS