Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2023/24  
Psihologija – I godina Preuzmi
Psihologija – II godina Preuzmi
Psihologija – III godina Preuzmi
Psihologija – IV godina Preuzmi

Prvi ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2023/24  
Psihologija – I godina Preuzmi
Psihologija – II godina Preuzmi
Psihologija – III godina Preuzmi
Psihologija – IV godina Preuzmi

Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2022/23  
Psihologija – I godina Preuzmi
Psihologija – II godina Preuzmi
Psihologija – III godina Preuzmi
Psihologija – IV godina Preuzmi

Prvi ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2022/23  
Psihologija – I godina Preuzmi
Psihologija – II godina Preuzmi
Psihologija – III godina Preuzmi
Psihologija – IV godina Preuzmi

Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2021/22  
Psihologija – I godina Preuzmi
Psihologija – II godina Preuzmi
Psihologija – III godina Preuzmi
Psihologija – IV godina Preuzmi

Treći ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2021/22 
Psihologija – I godinaPreuzmi
Psihologija – II godinaPreuzmi
Psihologija – III godinaPreuzmi
  

Prvi ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2021/22  
Psihologija – I godina Preuzmi
Psihologija – II godina Preuzmi
Psihologija – III godina Preuzmi
Psihologija – IV godina Preuzmi

Treći ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2021/22  
Psihologija – I godina Preuzmi
Psihologija – II godina Preuzmi
Psihologija – III godina Preuzmi