Ekonomski fakultet PIM univerziteta omogućava svojim studentima da ovladaju znanjem, razviju vještine i poslovne sposobnosti na akademskom studiju prvog ciklusa stičući zvanja diplomirani ekonomista-menadžet 180 ECTS bodova, diplomirani ekonomista 240 ECTS bodova i drugom ciklusu studija stičući zvanje master ekonomije 300 ECTS bodova.