Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2022/23  
Ekonomija – I godina Preuzmi
Ekonomija – II godina Preuzmi
Ekonomija – III godina Preuzmi
Ekonomija – IV godina
Prvi ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2022/23  
Ekonomija – I godina Preuzmi
Ekonomija – II godina Preuzmi
Ekonomija – III godina Preuzmi
Ekonomija – IV godina

Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2020/21  
Ekonomija – I godina Preuzmi
Ekonomija – II godina Preuzmi
Ekonomija – III godina Preuzmi
Ekonomija – IV godina Preuzmi