Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2023/24  
Ekonomija – I godina Preuzmi
Ekonomija – II godina Preuzmi
Ekonomija – III godina Preuzmi
Ekonomija – IV godina Preuzmi
Prvi ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2023/24  
Ekonomija – I godina Preuzmi
Ekonomija – II godina Preuzmi
Ekonomija – III godina Preuzmi
Ekonomija – IV godina Preuzmi
Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2022/23  
Ekonomija – I godina Preuzmi
Ekonomija – II godina Preuzmi
Ekonomija – III godina Preuzmi
Ekonomija – IV godina  
Prvi ciklus studija ZIMSKI SEMESTAR 2022/23  
Ekonomija – I godina Preuzmi
Ekonomija – II godina Preuzmi
Ekonomija – III godina Preuzmi
Ekonomija – IV godina  

Prvi ciklus studija LJETNI SEMESTAR 2020/21  
Ekonomija – I godina Preuzmi
Ekonomija – II godina Preuzmi
Ekonomija – III godina Preuzmi
Ekonomija – IV godina Preuzmi